Basisindelingen voor Kwaliteitsbieb

Gebruik één van deze basisindelingen om Kwaliteitsbieb in te richten met een complete mappen- en documentenstructuur.

Basisindeling Primair Onderwijs

Dit is de basisindeling voor Kwaliteitsbieb voor het PO, opgemaakt op basis van de kwaliteitsgebieden en verplichte en gewenste documenten volgens de onderwijsinspectie o.b.v. de aanpassing gedaan in augustus 2021

Basisindeling PO

Basisindeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Dit is de basisindeling voor Kwaliteitsbieb, opgemaakt op basis van de kwaliteitsgebieden en verplichte en gewenste documenten die specifiek voor het (V)SO gelden.

Basisindeling (V)SO