Kwaliteitsbieb voor bestuurders

Kwaliteitsbieb is een digitale bibliotheek waarin belangrijke documenten op een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke manier worden vastgelegd en zichtbaar worden gemaakt.

Overzicht per school

Kwaliteitsbieb geeft een bestuurder en medewerkers van het stafbureau door middel van een handig dashboard inzicht in de wijze waarop de onderliggende scholen hun kwaliteitszorg op orde hebben.

Onderling uitwisselen

Speciaal voor schoolbesturen is er een module ontwikkeld waarmee je de mogelijkheid krijgt om documenten en protocollen uit de bestuursomgeving met de onderliggende scholen te delen. Zo beschikt iedere school op eenvoudige wijze over dezelfde relevante documentatie en kan kennis tussen de scholen onderling gedeeld en overgedragen worden.

Pro-actieve assistent

Minder werkdruk voor de kwaliteitscoördinator is altijd belangrijk. De bieb assisteert in het up-to-date houden en verspreiden van de documenten.

Start nu, en ontvang twee maanden gratis Start gelijk 2 maanden gratis
“Het is een heel belangrijk instrument, maar het blijft een middel. Het gaat over de kwaliteitscultuur, het gaat over het kwaliteitsdenken, en Kwaliteitsbieb legt een heel mooi fundament neer in de organisatie om het gesprek over de kwaliteit op gang te houden.” Frans Laarakker Voorzitter CvB Gelderveste