Privacy- en Cookieverklaring

05 mei 2021

Versie 1.0

 

Jouw privacy is voor Het Onderwijsbureau B.V. (hierna: Het Onderwijsbureau) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Het Onderwijsbureau B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Brand 22) is actief in het onderwijs, met name op (basis)scholen. Wij verrichten voor onze opdrachtgevers de volgende diensten:

 • het verstrekken van adviezen;
 • het coördineren van projecten;
 • het verlenen van bestuurlijke en ondersteunende diensten;
 • het bemiddelen in (interim-)managers en freelancers;
 • werving en selectie van personeel.

Daarnaast heeft Het Onderwijsbureau B.V. een aantal online services waaronder kwaliteitsbieb.nl en ons online feedbackinstrument waarvoor deze privacyverklaring tevens geldt. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen en overige opdrachtgevers waarvoor wij werken, als van sollicitanten. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

 

Wanneer je gebruik maakt van één van de diensten van Het Onderwijsbureau B.V. dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren voor verschillende doeleinden. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij van klanten verwerken die gebruik maken van de applicatie, de gegevens die wij van zakelijke klanten verwerken die gebruik maken van onze dienstverlening en algemene informatie. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

 

1.    Kwaliteitsbieb

Het Onderwijsbureau BV kent het onderdeel Kwaliteitsbieb. Kwaliteitsbieb is een online platform, dat toegankelijk is voor schoolteams, directeuren en bestuurders en die proactief assisteert in het actualiseren, borgen en communiceren van de gemaakte afspraken, documenten en protocollen.

 

Contact

Wanneer je ons benadert via het contactformulier op de website van Kwaliteitsbieb, ons een e-mailbericht verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Referenties

Op onze website plaatsen wij ervaringen van klanten van Kwaliteitsbieb. Wij zullen jouw ervaring met Kwaliteitsbieb enkel delen met jouw expliciete toestemming (toestemming).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Functie
 • Inhoud van de gedeelde ervaring

Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je gebruik maakt van Kwaliteitsbieb, kun je ervoor kiezen om de nieuwsbrief van Het Onderwijsbureau te ontvangen. In deze nieuwsbrief informeren wij jou eens in de 6-8 weken per e-mail over ons bureau, vacatures, blogs en tips (op basis van jouw toestemming).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam

Wij bewaren jouw persoonsgegevens, totdat je je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

 

Registreren Kwaliteitsbieb

Als je gebruik wenst te maken van Kwaliteitsbieb, dien je je eerst te registreren. Je kunt je registreren via het registratieformulier. Nadat je geregistreerd bent maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Organisatie
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Datum registratie
 • Soort school (PO/VO)

Het Onderwijsbureau bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we leveren. Dit volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Jouw profiel
Nadat je je geregistreerd hebt, kun je op de website van Kwaliteitsbieb inloggen op je account. In de applicatie kun je je wachtwoord wijzigen.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • NAW-gegevens

Het Onderwijsbureau bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we leveren. Dit volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Gebruik Kwaliteitsbieb

Ben je ingelogd, dan kun je in het portal documenten en protocollen actualiseren, borgen en communiceren (uitvoering van de overeenkomst). Bovendien kun je andere gebruikers toevoegen.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Profielgegevens
 • NAW-gegevens
 • Telefoon- of mobiel nummer
 • Faxnummer en e-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Tewerkstellingsplaats
 • Andere persoonlijke informatie verzameld en verstrekt door verantwoordelijke betreffende het gebruik door verantwoordelijke van de diensten

Het Onderwijsbureau bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we leveren. Dit volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Cookies

Op de website en in het portal van Kwaliteitsbieb gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of het gebruiken van de applicatie automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de websitebezoeker of applicatiegebruiker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website en applicatie mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website en de applicatie te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies kunnen de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of onze applicatie voor het eerst gebruikt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

Klik voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken op de website en in het portal van Kwaliteitsbieb.

 

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

2.    Het Onderwijsbureau

Contact

Wanneer je ons benadert via een van onze contactformulieren, bijvoorbeeld voor een training, werving & selectie, interim of een advies. Of wanneer je ons een e-mailbericht verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Via het 360° feedback contactformulier kun je ook een gratis demo aanvragen (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Referenties

Op onze website plaatsen wij ervaringen van klanten met Het Onderwijsbureau. Wij zullen jouw ervaring met Het Onderwijsbureau enkel delen met jouw expliciete toestemming (toestemming).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Logo bedrijf
 • Naam
 • Functie
 • Inhoud van de gedeelde ervaring

Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij jou eens in de 6-8 weken per e-mail over ons bureau, vacatures, blogs en tips. Jouw gegevens worden slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst (toestemming).

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam

Wij bewaren jouw persoonsgegevens, totdat je je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).  

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Telefoon privé
 • Adres LinkedInpagina
 • Uurtarief indicatie (excl. BTW)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie 

Het Onderwijsbureau B.V. bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we leveren. Dit volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij bewaren jouw CV, motivatiebrief en aantekeningen van een gesprek niet langer dan zes weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden deze gegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure maximaal één jaar in ons systeem opgeslagen. Als je wilt dat we je CV en motivatiebrief eerder uit ons systeem wissen, dan kun je dat per mail aan ons kenbaar maken.

 

Cookies

Op de website van Het Onderwijsbureau gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies kunnen de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

Klik voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken op de website van Het Onderwijsbureau.

 

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

3.    Algemeen

Chatfunctie

Op zowel de website van Het Onderwijsbureau als die van Kwaliteitsbieb wordt gebruik gemaakt van een chatfunctie. Wanneer je ons benadert via deze chatfuntie, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Alle (persoonlijke) informatie en teksten worden bewaard binnen Active Campaign/Mailblue.

 

Wij bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

YouTube
Wij tonen incidenteel YouTube video’s op onze websites. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de websites van YouTube. Daar geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. Kijk hiervoor op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Social media buttons

Het Onderwijsbureau maakt op haar websites gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Het Onderwijsbureau deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbureau

Met deze verwerkende partijen heeft Het Onderwijsbureau B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Beveiliging gegevens

Het Onderwijsbureau BV respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen. Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving welke alleen toegankelijk is met een persoonlijk wachtwoord. Je persoonlijke gegevens worden bewaard op veilige servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via ons kantoor of via info@hetonderwijsbureau.nl.

 

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@hetonderwijsbureau.nl.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

 

Vragen of klachten

Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via info@hetonderwijsbureau.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Het Onderwijsbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 15 april 2021.

 

Contactgegevens

Het Onderwijsbureau B.V.

De Brand 22
3823 LJ Amersfoort

 

E-mailadres:                   info@hetonderwijsbureau.nl

Telefoonnummer:          033-8887888

 

KvK-nummer:                 60902906

 

Contactpersoon gegevensbescherming:

De heer H.M. Boersema

henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl

 

 

 

Onderwerpen